BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

​Van droge voeten in Kinderdijk naar schone lucht door Cyclic Fuel

Voor activiteiten zoals werken, wonen en verplaatsen gebruikt iedereen elke dag energie. Wij merken dit pas aan de pomp of bij de jaarlijkse energierekening. De gebruikelijke perceptie is daardoor dat ‘elektra, gas, warmte en motorbrandstoffen’ altijd beschikbaar zijn. Dit is niet altijd zo geweest en er zit een verandering in de lucht.

Mijn overgroot opa was eind negentiende eeuw molenaar in het Westen van het land en zorgde daar samen met zijn collega’s voor droge voeten. Kijkend naar de luchten boven de polder, schatte hij in hoe de molen opgetuigd moest worden om voldoende wind te vangen zodat er water gemaald kon worden. Bij nacht en ontij gaven zij elkaar berichten door met lantaarns zodat ze samen de klus konden klaren. Op een dag kreeg hij bezoek van een Amerikaan met een dieselpomp. Hij zei: ‘I will make your life easier’, drukte op de knop en het water werd verpompt. De molens van Kinderdijk zijn nu vooral een toeristische attractie.


Tijden veranderen. Nu willen wij juist weer gebruik maken van natuurlijke energiebronnen zoals wind en zon. Om meerdere redenen. De meest voor de hand liggende is: waarom zou je het niet doen? Immers warmte en elektriciteit worden door de natuur gratis elke dag in de regio geleverd in de vorm van onder andere zon, wind, biomassa en waterkracht. En.. het kan weer! De technieken en methoden voor het opwekken en transporteren van energie zijn, net als voor communicatie tussen de hiervoor nodige apparaten onderling en mensen, de afgelopen honderd jaar kwadratisch verbeterd. Een maatschappelijke perceptie dat je op zijn minst gedeeltelijk zelf energie kan vangen, zou een ommekeer kunnen geven.

In de Eindhoven-Leuven-Aken regio wordt in het samenwerkingsverband Solliance hard gewerkt aan het tot stand komen van de nieuwste zonnecellen op flexibele dunne folie. Zelfs transparant. Het lijkt er op dat dit op vele objecten die wij kennen kan worden aangebracht en afgetapt voor solar warmte en/of elektriciteit. Denk aan koelwagens die een groot gedeelte van de koeling via de folie op hun dak en intelligente elektronica zelf kunnen regelen. Omdat de folie als een soort ‘second skin’ kan worden aangebracht op daken, gevelplaten, geluidschermen, fietspaden, viaducten, en andere objecten (denk aan lantarenpalen of solartrees) zijn er nog een oneindig aantal gebruiksmogelijkheden te verkennen. Solar warmte kan goed lokaal worden opgeslagen en ook een overschot van zonne-elektra wordt in de toekomst geen probleem meer. Het kan worden opgenomen in compacte high performance batterijen of omgezet tot een Cyclic Fuel. Oftewel een synthetisch gas dat goed is op te slaan en door een schone chemische omzetting (geen uitstoot van NOx meer) elektriciteit levert. In Amerika in de tuin van Netscape en Google doen ze dat laatste al met een Bloombox. Wanneer gaan wij onze vanginstallatie optuigen?