BRAINPORT

met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. Hier bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Over Brainport

“Wat zit er voor mij in?” Mobiliteit van de nabije toekomst ontrafelt.

Mobiliteit van de toekomst begint bij de mens en niet bij de technologie. De technologie is slechts een hulpmiddel, datgene wat het leven makkelijker en socialer maakt. De mobiliteitsbranche wordt nog steeds vanuit de techniek gedreven. Google maar eens mobiliteit van de toekomst en je zult dit zelf ervaren. Hier is niks mis mee en juist ontzettend goed dat het gebeurt, er zijn hele mooie demo filmpjes gemaakt (o.a. van Mercedes-Benz) waarin wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn en welke technologische ontwikkelingen zij willen gaan doorvoeren, geweldig. Echter, wil je mensen dit laten adopteren dan moet je hen verleiden om dit te accepteren en hier gebruik van te laten maken.

Daar is meer voor nodig om dit voor elkaar te krijgen. Actief betrekken van diverse bevolkingsgroepen kan hierbij helpen en ondersteunen (participatie). Niet allen vanuit de inhoud (bijvoorbeeld vanuit een project omtrent mobiliteit) maar ook op strategisch niveau, Nederland BV en de mobiliteitsbehoefte. Een gedeelte van Nederland heeft hier echt wel een mening over en wil hier ook in participeren en in meedenken. Er is nog te weinig aan de Nederlandse bevolking zelf gevraagd wat zij willen en hoe zij de mobiliteit van de toekomst zien. Het, door ons uitgevoerde eerste landelijke opinie onderzoek, gaat hier wel op in. Daarin werd de vraag gesteld: "hoe ziet u de mobiliteit van de toekomst in 2030?", wat is uw kennis, houding en gedrag op het gebied van de Connected Cars en de zelfrijdende auto en wat vindt u hier van? Dit is ook de intrinsieke reden waarom ik het onderzoek gestart ben. Er wordt veel over de mensen gepraat, wat zij moeten willen en hoe ze het moeten willen, echter er wordt te weinig met de mensen gepraat en te weinig hen betrokken gemaakt (deelgenoot) van de ontwikkelingen. Tijd dus om het aan hen te vragen en dat is nu gebeurt.

Lees het volledige artikel

Marco Maréchal - Strategisch communicatie adviseur
https://twitter.com/ MarcoMarechal