Brainport Eindhoven op het shirt van PSV.

Nederlandse topbedrijven en PSV slaan handen ineen voor Brainport Eindhoven.

Lees meer over deze innovatieve, vernieuwende samenwerking

Xeltis: een investeringskans met een ideaal

In Xeltis komt de maatschappelijke opdracht van de TU/e om kennis voor de maatschappij beschikbaar te stellen, samen met waarde creatie voor investeerders, buitenlandse investeerders in dit geval. Het is geen toeval dat het Zwitsers-Nederlandse bedrijf haar R&D operatie in Brainport vestigt: de TU/e is wereldwijd koploper in tissue enginering, er loopt veel talent rond en bedrijven werken onderling én met de universiteit intensief samen in deze high tech regio.

Kennisvalorisatie is een van de drie pijlers van de TU/e. De universiteit heeft de opdracht om onderzoek naar de maatschappij toe te brengen. Hierin staat de TU/e niet alleen; de ondernemende universiteit die kennis naar de markt brengt is in heel Europa in opkomst. Met de universiteit als aandeelhouder, begon Xeltis’ voorloper QTIS/e in 2007. Promovendi uit de vakgroep van prof. Baaijens, aan de Faculteit in Biomedische Technologie, Martijn Cox en Mirjam Rubbens, onderkenden de toepasbaarheid van de Cardic Organ Regeneration (COR) technologie. De COR technologie kan patiënten de kans geven om met lichaamseigen cellen hartkleppen te laten groeien. Een potentieel levensreddend product. Op basis van enkel onderzoek aan de universiteit zou het product de patiënt niet bereiken. Gekozen werd om een spin-off bedrijf te starten.


Kennis en kapitaal komen samen

Cox: ‘Het is een product dat mensenlevens redt, maar je hebt wel een realistisch businessplan nodig.’ Daarnaast is er geld nodig. QTIS/es heeft veel gebruik gemaakt van subsidie, geld van de Nederlandse of Europese overheid om te stimuleren dat valorisatie wordt uitgevoerd. De subsidies zijn goed werkbaar gebleken voor QTIS/es. Het bedrijf had goede afspraken met de universiteit, ze konden gebruik maken van bestaande labfaciliteiten. Uiteraard tegen betaling, maar wel in goed onderling overleg over betalingstermijnen. Een van de sterke punten van de TU/e is haar internationale netwerk, dat wetenschappers in de regio toegang geeft tot een ongekend netwerk met bijbehorende kansen. Via dit netwerk kwam het Eindhovense QTIS/es in contact met het Zwitserse Xeltis, zelf een spin-off van de universiteit van Zürich. CEO Laurent Grandidier vertelt in een interview vanuit Zurich, waar Xeltis ook kantoor houdt, hoe eind 2011 de knoop werd doorgehakt om samen verder te gaan, waarbij de naam Xeltis werd aangehouden; “Ergens in de loop van 2009 kwamen Xeltis en QTIS/es tot het inzicht dat we complementaire sets kennis en vaardigheden hadden.”


Eindhoven-Zurich

De keus om de activiteiten te verdelen was een logische, waarbij Xeltis in Eindhoven haar R&D vestigde. Het hoofdkantoor kwam in Zurich, dicht bij de investeerders die al kapitaal in Xeltis hadden gestoken. Grandidier over de keuze voor Eindhoven: “er is een tastbaar ecosysteem van bedrijven in de Brainport Regio, groot en klein, dat om de universiteit van Eindhoven draait. Dit is werkelijk uniek, er zijn niet zo veel hubs waar je dit soort expertise kan vinden. Dat de operationele kosten in Eindhoven lager zijn, dan bijvoorbeeld in Parijs of Londen, is interessant. Huisvestingskosten, huur en lonen zijn relatief laag, waardoor een investering goed rendeert.”
Martijn Cox beaamt de voordelen van de Brainport regio; “in Eindhoven zit de Technology Base. Een aantal van de apparaten die wij gebruiken is ontwikkeld door partijen die in Eindhoven zitten. Dit zijn wereldwijd stuk voor stuk de besten in hun soort. Tot nu toe zitten wij nog steeds heel dicht bij alle technieken en technologie die wij nodig hebben.”


De techniek spreekt tot de verbeelding; innovatieve, biologisch afbreekbare polymeren, gecombineerd met geavanceerde tissue engineering wordt een hartklep gecreëerd die de patiënt in staat stelt om een nieuwe, natuurlijke hartklep te maken. Deze hartklep kan een leven lang mee. Dit is een grote stap vooruit ten opzichte van de kunstmatige hartkleppen die nu in de medische wereld gebruikt worden, die tien tot vijftien jaar meegaan en waarbij de patiënt dagelijks bloedverdunners moet blijven slikken. De wetenschappers van Xeltis werken nu hard om de COR techniek naar de markt te krijgen, wat een langdurig proces is.


Commerciële kansen

Aan ambitie en idealen ontbreekt het niet, de technologie wordt gecommercialiseerd en het doel is om over tien jaar standard of care te zijn. Hierin ligt een enorme commerciële kans en Xeltis gooit internationaal hoge ogen bij investeerders. Het is uitgroepen als “Next Gem 2013 ” op de Biovision Investor Conference, door een selectiecomité van venture capitalists die gezamenlijk 10 miljard euro onder management hebben.
Xeltis Eindhoven is nu gevestigd in het Catalyst gebouw van Brainport Development. Dit is een van de vier incubator gebouwen waarin tientallen jonge startende bedrijven gevestigd zijn, in verschillende sectoren. Al deze bedrijven bieden potentiële kansen om te investeren in Brainport regio Eindhoven.